ENANTA PHARMACEUTICALS INChttps://pcaobus.org/form-ap-filings/47491/47491ENANTA PHARMACEUTICALS INC4749112/10/2019 10:00:15 AM201961aa3717-ca13-4bb9-86e9-44a2df672313238PricewaterhouseCoopers LLP172521ENANTA PHARMACEUTICALS INC1177648ENTA0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
ACHILLION PHARMACEUTICALS INChttps://pcaobus.org/form-ap-filings/38695/38695ACHILLION PHARMACEUTICALS INC386954/10/2019 1:56:08 PM20187452311d-541c-4616-94ad-0dd12d1e6b85238PricewaterhouseCoopers LLP106131ACHILLION PHARMACEUTICALS INC1070336ACHN0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
ARATANA THERAPEUTICS, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/36954/36954ARATANA THERAPEUTICS, INC.369543/27/2019 8:09:05 AM20180b96b5df-c970-4a0e-9e5a-ad0101ab52a5238PricewaterhouseCoopers LLP494937ARATANA THERAPEUTICS, INC.1509190PETX0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
Flexion Therapeutics Inchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/35989/35989Flexion Therapeutics Inc359893/21/2019 8:12:02 AM201834588d2f-8e37-484b-8ef3-c834ff884038238PricewaterhouseCoopers LLP408239Flexion Therapeutics Inc1419600FLXN0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
ENANTA PHARMACEUTICALS INChttps://pcaobus.org/form-ap-filings/31797/31797ENANTA PHARMACEUTICALS INC3179712/24/2018 10:18:05 AM20186ffe2bcd-f5d3-4a3f-a0e3-0929151b69f6238PricewaterhouseCoopers LLP172521ENANTA PHARMACEUTICALS INC1177648ENTA0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
ARATANA THERAPEUTICS, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/21075/21075ARATANA THERAPEUTICS, INC.210753/30/2018 12:22:57 PM201729f965d3-6363-4b13-ac0b-d81377e6b071238PricewaterhouseCoopers LLP494937ARATANA THERAPEUTICS, INC.1509190PETX0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
Flexion Therapeutics Inchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/19971/19971Flexion Therapeutics Inc199713/22/2018 10:06:18 AM201707a81cdb-1961-4b1b-940f-3b52312d52a9238PricewaterhouseCoopers LLP408239Flexion Therapeutics Inc1419600FLXN0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
JUNIPER PHARMACEUTICALS INChttps://pcaobus.org/form-ap-filings/19862/19862JUNIPER PHARMACEUTICALS INC198623/21/2018 2:04:01 PM2017cab43423-bd64-456d-8a42-4e9d84391308238PricewaterhouseCoopers LLP32523JUNIPER PHARMACEUTICALS INC821995JNP0023800408Kenneth William Richardson0023800408876PricewaterhouseCoopers LLPTrue
ENANTA PHARMACEUTICALS INChttps://pcaobus.org/form-ap-filings/15126/15126ENANTA PHARMACEUTICALS INC1512612/26/2017 10:54:03 AM201713c10742-237b-4ab2-b74f-0b9c495b36aa238PricewaterhouseCoopers LLP172521ENANTA PHARMACEUTICALS INC1177648ENTA0023800408Kenneth William Richardson0023800408True
ARATANA THERAPEUTICS, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/3193/3193ARATANA THERAPEUTICS, INC.31933/20/2017 7:51:35 AM20162f03a4e5-8531-4286-b1b9-1cbb0f28f164238PricewaterhouseCoopers LLP494937ARATANA THERAPEUTICS, INC.1509190PETX0023800408Kenneth William Richardson0023800408True