Fanhua Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/42333/42333Fanhua Inc.423336/2/2019 11:13:34 PM2018ddfe0e28-ea3d-4e44-9f0d-2425ef1b97a91104Deloitte Touche Tohmatsu402391Fanhua Inc.1413855FANH0110400008Hin Chiu Fung01104000081113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLPTrue
FANHUA INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25521/25521FANHUA INC.255215/24/2018 6:36:50 AM20172d270e32-ab10-4e7a-9c96-d5eb6b3c020b1104Deloitte Touche Tohmatsu402391FANHUA INC.1413855FANH0110400008Hin Chiu Fung01104000081113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLPTrue
FANHUA INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/8090/8974FANHUA INC.89746/22/2017 9:14:03 PM201621c46e01-0e7f-4aac-acc5-bdaa2d948d281104Deloitte Touche Tohmatsu402391FANHUA INC.1413855FANH0110400008Hin Chiu Fung0110400008True
FANHUA INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/8090/8090FANHUA INC.80905/24/2017 11:44:31 AM2016fbe98bcb-fa9a-409c-984e-7ff75bfa060f1104Deloitte Touche Tohmatsu402391FANHUA INC.141385FANH0110400008Hin Chiu Fung0110400008False