Huazhu Group Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/41709/41709Huazhu Group Ltd417095/14/2019 9:39:05 PM2018a10a81d9-7dca-4dca-b2e9-c54626f401bc1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP713023Huazhu Group Ltd1483994HTHT0111300008Hui Feng0111300008True
China Lodging Group, Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25197/25197China Lodging Group, Ltd251975/15/2018 9:30:50 PM20173387a4fd-6727-43b5-ad53-a20363d3efb81113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP470815China Lodging Group, Ltd1483994HTHT0111300008Hui Feng0111300008True
China Lodging Group, Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8133/8133China Lodging Group, Limited81335/26/2017 7:57:31 AM2016147746ae-17c9-4da9-a8b9-211b2b61af491113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP470814China Lodging Group, Limited1483994HTHT0111300008Hui Feng0111300008True