Zai Lab Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/60961/60961Zai Lab Ltd6096110/4/2020 1:17:03 AM20206f465bba-0d7c-4499-8e0e-943319858a2b1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP677772Zai Lab Ltd1704292ZLAB0111300022Hong Lin0111300022True
Zai Lab Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/56876/56876Zai Lab Ltd568765/28/2020 2:02:57 AM2019732ed5c6-6fe9-44c8-ab24-2300776dcbab1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP677772Zai Lab Ltd1704292ZLAB0111300022Hong Lin0111300022True
Jiayin Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56537/56537Jiayin Group Inc.565375/18/2020 1:02:29 AM2019d6d9e636-ee62-49b7-8cef-3792700b36a21113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP731022Jiayin Group Inc.1743102JFIN0111300022Hong Lin0111300022True
Noah Holdings Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/56405/56405Noah Holdings Ltd564055/12/2020 4:05:18 AM2019e5928e62-2894-4b1b-bf59-9dd23bce82441113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP485538Noah Holdings Ltd1499543NOAH0111300022Hong Lin0111300022True
Noah Holdings Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/41474/41474Noah Holdings Ltd414745/8/2019 3:11:33 AM2018976fd70b-c66c-48d1-83fe-11359aebd5591113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP485538Noah Holdings Ltd1499543NOAH0111300022Hong Lin0111300022True
Jiayin Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/37716/37716Jiayin Group Inc.377164/2/2019 11:18:43 AM201852eecb70-7518-48d2-abf8-c22ca9f1101b1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP731022Jiayin Group Inc.1743102JFIN0111300022Hong Lin0111300022True
Jiayin Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/33988/33988Jiayin Group Inc.339883/4/2019 10:19:47 PM201701e64e54-9720-4962-b83b-2a1da24d658d1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP731022Jiayin Group Inc.1743102JFIN0111300022Hong Lin0111300022True
Jiayin Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/31895/31895Jiayin Group Inc.3189512/28/2018 9:36:48 PM20179e90d5d4-c6b4-4366-b0a1-cc95658bded61113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP731022Jiayin Group Inc.1743102JFIN0111300022Hong Lin0111300022True
Noah Holdings Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25838/25838Noah Holdings Ltd258386/3/2018 10:04:09 PM2017bea83da1-b72f-416d-9d91-716f36c50a621113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP485538Noah Holdings Ltd1499543NOAH0111300022Hong Lin0111300022True
Noah Holdings Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8134/8134Noah Holdings Limited81345/26/2017 8:05:29 AM201610aa2d92-ec7d-40b0-a6ee-657b7182055d1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP485538Noah Holdings Limited1499543NOAH0111300022Hong Lin0111300022True