Four Seasons Education (Cayman) Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/44233/44233Four Seasons Education (Cayman) Inc.442337/17/2019 10:02:51 AM20193e5a6f42-ae62-45cb-a0d2-fa680ee4e54d1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP689794Four Seasons Education (Cayman) Inc.1709819FEDU0111300026Ying Lu0111300026True
CooTek(Cayman)Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41707/41707CooTek(Cayman)Inc.417075/14/2019 9:34:29 PM20180e582625-a96c-444c-a554-6967026500f41113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP719873CooTek(Cayman)Inc.1734262CTK0111300026Ying Lu0111300026True
CooTek (Cayman) Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/28972/28972CooTek (Cayman) Inc.289728/27/2018 11:01:03 AM20179905d373-0c99-4843-9b90-75ebee75f1311113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP719873CooTek (Cayman) Inc.1734262CTK0111300026Ying Lu0111300026True
Four Seasons Education (Cayman) Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/27703/27703Four Seasons Education (Cayman) Inc.277037/16/2018 9:14:10 PM2018691df234-77c2-43bd-b214-6232afad85991113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP689794Four Seasons Education (Cayman) Inc.1709819FEDU0111300026Ying Lu0111300026True
ReneSola Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25839/25839ReneSola Ltd258396/3/2018 10:10:55 PM2016a2ce0606-251c-4bf1-ba9e-b546716b06171113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP406527ReneSola Ltd1417892SOL0111300026Ying Lu0111300026True
Four Seasons Education (Cayman) Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/12524/12524Four Seasons Education (Cayman) Inc.1252410/23/2017 12:03:13 AM20170b88d961-4e7e-4318-8780-96685f2ec3131113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP689794Four Seasons Education (Cayman) Inc.1709819FEDU0111300026Ying Lu0111300026True
Sky Solar Holdings, Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/8702/8702Sky Solar Holdings, Ltd.87026/16/2017 2:46:13 AM20160a567296-2f20-4158-ad56-d2ca7a72b9bb1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP575287Sky Solar Holdings, Ltd.1594124SKYS0111300026Ying Lu0111300026True
ReneSola Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/8141/8141ReneSola Ltd81415/26/2017 8:34:32 AM2016ea3d5ea9-8774-467b-91fc-c6d7aa863d7f1113Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP406527ReneSola Ltd1417892SOL0111300026Ying Lu0111300026True