Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56629/56629Cango Inc.566295/19/2020 8:09:34 PM2019b7fbb57b-9da1-47f4-a2a7-7fd55cb2a3971408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Qudian Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56335/56335Qudian Inc.563355/11/2020 1:43:36 AM20196dc4f51a-29d1-44f0-8b94-4e47b37607661408Ernst & Young Hua Ming LLP687544Qudian Inc.1692705QD0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/42193/42193Cango Inc.421935/30/2019 12:23:43 AM201879c3bf02-bc17-497f-9ca9-5e4a061f34561408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Qudian Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41870/41870Qudian Inc.418705/17/2019 11:39:29 PM201809a691c7-58c8-43d3-ab93-7d65cb428fc51408Ernst & Young Hua Ming LLP687544Qudian Inc.1692705QD0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/28442/28442Cango Inc.284428/3/2018 5:56:03 AM2017bf41bbbc-3b73-4766-aae6-71447c499a7d1408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/27975/27975Cango Inc.279757/23/2018 8:02:42 AM20173d824fdb-82c1-4403-918d-6d6959b04f101408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/27786/27786Cango Inc.277867/18/2018 7:52:16 AM2017f4c02b28-882b-4dde-868d-ba81aff678001408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Cango Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/26917/26917Cango Inc.269176/29/2018 12:28:01 AM201756da7bc9-0f08-4a91-8f8a-b6cb1558f23c1408Ernst & Young Hua Ming LLP714306Cango Inc.1725123CANG0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Qudian Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25077/25077Qudian Inc.250775/14/2018 5:28:50 AM2017a0cf40c6-9da5-49fb-812b-800bdd9db1621408Ernst & Young Hua Ming LLP687544Qudian Inc.1692705QD0140851032Sheng Wei Yan0140851032True
Qudian Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/11820/11820Qudian Inc.118209/25/2017 6:28:25 AM20160fc39574-1082-4c50-bd1a-f678b331fde71408Ernst & Young Hua Ming LLP687544Qudian Inc.1692705QD0140851032Sheng Wei Yan0140851032True