Tuniu Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/57256/57256Tuniu Corporation572566/9/2020 10:09:48 PM2019eafba053-6adb-4781-820c-1fdbc58654261424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP578101Tuniu Corporation1597095TOUR; 9342B0142400009Zhenyu Pan0142400009True
JinkoSolar Holding Co., Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56396/56396JinkoSolar Holding Co., Ltd.563965/11/2020 10:08:26 PM2019c82a27b6-1ee7-4bc4-97c3-3e90ac6c00221424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP468940JinkoSolar Holding Co., Ltd.1481513JKS0142400009Zhenyu Pan0142400009True
JinkoSolar Holding Co., Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/38982/38982JinkoSolar Holding Co., Ltd.389824/14/2019 9:36:33 PM2018d6baa43b-31b6-4ed0-a088-dc8e59e48a941424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP468940JinkoSolar Holding Co., Ltd.1481513JKS0142400009Zhenyu Pan0142400009True
Tuniu Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/38838/38838Tuniu Corporation388384/11/2019 9:35:02 PM2018f8d4d02a-746c-4e7a-9850-5c79c26edcf41424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP578101Tuniu Corporation1597095TOUR; 9342B0142400009Zhenyu Pan0142400009True
Tuniu Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/25599/25599Tuniu Corporation255995/28/2018 10:52:31 AM20175dba1754-7d71-4ce9-afae-988647219f451424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP578101Tuniu Corporation1597095TOUR; 9342B0142400009Zhenyu Pan0142400009True
Tuniu Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/7989/7989Tuniu Corporation79895/21/2017 10:19:01 PM20165bfd9108-1904-4155-a216-0425049da4351424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP578101Tuniu Corporation1597095TOUR; 9342B0142400009Zhenyu Pan0142400009True
51job, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7393/739351job, Inc.73935/3/2017 10:20:22 PM20164396fd37-e5f3-46f8-97fd-900d37dc9e471424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP28239451job, Inc.1295484JOBS0142400009Zhenyu Pan0142400009True