Futu Holdings Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/56527/56527Futu Holdings Limited565275/17/2020 9:29:17 PM2019c0184547-96aa-4147-9c61-a18e014c87581424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP731760Futu Holdings Limited1754581FUTU0142400037Benson Cheng0142400037True
Futu Holdings Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/33623/33623Futu Holdings Limited336232/27/2019 7:28:42 PM20189dcac6d6-5ac3-4150-80af-48d1adbc2b061424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP731760Futu Holdings Limited1754581FUTU0142400037Benson Cheng0142400037True
Futu Holdings Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/31971/31971Futu Holdings Limited319711/4/2019 4:49:25 AM2017823ba9fa-d5f9-46f1-9850-a59e33d82f481424PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP731760Futu Holdings Limited1754581FUTU0142400037Benson Cheng0142400037True