CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/27713/27713CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.277137/17/2018 2:49:23 AM2018d257a644-7f02-4f69-9409-434f8f5de1881818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP401761CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.1413263CJJD0181801001QI ZHANG0181801001True
Ossen Innovation Co. Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25608/25608Ossen Innovation Co. Ltd.256085/28/2018 11:25:27 PM20175dfb36ca-87a6-4b13-b7a1-b48326510c671818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP472183Ossen Innovation Co. Ltd.14855381240B; OSN0181801001QI ZHANG0181801001True
Sky Solar Holdings, Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/25573/25573Sky Solar Holdings, Ltd.255735/25/2018 2:43:14 AM20174f180946-54f6-4fb8-943f-67396c75fc661818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP575287Sky Solar Holdings, Ltd.1594124SKYS0181801001QI ZHANG0181801001Deloitte S.C.True
Kandi Technologies Group, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/22520/22520Kandi Technologies Group, Inc.225204/16/2018 4:45:23 AM20179f1b97a4-fe4f-43f3-b8c4-cfb5556391f81818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP303415Kandi Technologies Group, Inc.1316517KNDI0181801001QI ZHANG0181801001True
AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7998/10611AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.106117/26/2017 1:32:35 AM2016b186f31d-673e-4147-8c2e-b18c47cd83ee1818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP100094AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.1060426AOXG0181801001QI ZHANG0181801001True
CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7999/10610CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.106107/26/2017 1:19:01 AM20160fa31f61-8502-41c0-9921-1a709ad2b8601818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP401761CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.1413263CJJD0181801001QI ZHANG0181801001True
CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/10609/10609CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.106097/26/2017 1:06:13 AM20171391ee79-f534-4d96-baf5-40fc9ccfec471818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP401761CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.1413263CJJD0181801001QI ZHANG0181801001True
CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7999/7999CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.79995/22/2017 4:10:39 AM2016ad699e6a-2940-4499-9087-4d348a4680351818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP401761CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.141326CJJD0181801001QI ZHANG0181801001False
AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/7998/7998AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.79985/22/2017 4:00:33 AM20161cbdc42f-fb32-4e60-a938-8846118fbab61818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP100094AOXING PHARMACEUTICAL COMPANY, INC.106042AOXG0181801001QI ZHANG0181801001False
OSSEN INNOVATION CO.,LTDhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/7095/7095OSSEN INNOVATION CO.,LTD70955/2/2017 3:24:12 AM201619f668c4-8427-46a2-a173-ea39177649641818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP472182OSSEN INNOVATION CO.,LTD14855381240B; OSN0181801001QI ZHANG0181801001True