CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/44133/44133CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.441337/14/2019 11:41:42 PM20190fedee85-dacc-4677-86ef-90d6e45157031818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP401761CHINA JO-JO DRUGSTORES, INC.1413263CJJD0181801002Yi Liu0181801002True
Sky Solar Holdings, Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/42558/42558Sky Solar Holdings, Ltd.425586/11/2019 12:39:37 AM20185646139e-cd3b-4c40-9619-21158d774ed61818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP575287Sky Solar Holdings, Ltd.1594124SKYS0181801002Yi Liu0181801002True
Ossen Innovation Co. Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/41983/41983Ossen Innovation Co. Ltd.419835/22/2019 12:08:50 AM20182c12732a-7b54-411b-b63a-c57acdee065d1818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP472183Ossen Innovation Co. Ltd.14855381240B; OSN0181801002Yi Liu0181801002True
Kandi Technologies Group, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/38515/38515Kandi Technologies Group, Inc.385154/9/2019 2:47:41 AM201828c20c06-0946-44c9-bc28-2fdbac049ae01818BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP303415Kandi Technologies Group, Inc.1316517KNDI0181801002Yi Liu0181801002True