W&E Source Corp.https://pcaobus.org/form-ap-filings/60864/60864W&E Source Corp.608649/29/2020 7:17:19 PM20206fd6b6f1-0a80-472e-a20c-890419b0e9c75854TAAD LLP355814W&E Source Corp.13682750585400001Yu Haur Wang0585400001True
United World Holding Group Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/59455/59455United World Holding Group Ltd.594558/2/2020 5:58:09 PM2019fc48641b-389d-4ae2-9b53-058fdd7267a25854TAAD LLP733996United World Holding Group Ltd.17635430585400001Yu Haur Wang0585400001True
Santa Fe Gold Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/59053/59053Santa Fe Gold Corp590537/20/2020 1:06:51 PM20197d0389a3-2ae7-4ffb-8c24-49a6737e60795854TAAD LLP38041Santa Fe Gold Corp851726SFEG; AZC.10585400001Yu Haur Wang0585400001True
GUOZI ZHONGYU CAPITAL HOLDINGShttps://pcaobus.org/form-ap-filings/58393/58393GUOZI ZHONGYU CAPITAL HOLDINGS583937/6/2020 7:18:07 PM2019a7363f76-eb77-443b-8700-b0e4c270e6a25854TAAD LLP754478GUOZI ZHONGYU CAPITAL HOLDINGS12676120585400001Yu Haur Wang0585400001True
China Carbon Graphite Group, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/56588/56588China Carbon Graphite Group, Inc.565885/18/2020 4:40:41 PM201977b46132-9df7-4af1-a3d3-4ce5fa273d1b5854TAAD LLP271897China Carbon Graphite Group, Inc.1284450CHGI0585400001Yu Haur Wang0585400001True
Ezagoo Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/55529/55529Ezagoo Ltd555294/22/2020 11:12:43 AM2019611f73e6-2ecc-4f43-8694-8368cc2e77445854TAAD LLP729665Ezagoo Ltd17523720585400001Yu Haur Wang0585400001True
United Royale Holdings Corp.https://pcaobus.org/form-ap-filings/54477/54477United Royale Holdings Corp.544774/6/2020 1:51:51 AM201968b5ace3-d94b-4ebd-8b19-4c18083e88be5854TAAD LLP701903United Royale Holdings Corp.1652842URYL0585400001Yu Haur Wang0585400001True
Taitron Components Inchttps://pcaobus.org/form-ap-filings/54476/54476Taitron Components Inc544764/6/2020 1:48:03 AM20198e66a20b-bd49-40e4-aa0b-c26856e324fd5854TAAD LLP63981Taitron Components Inc942126TAIT; 9125B0585400001Yu Haur Wang0585400001True
WeTrade Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/50959/50959WeTrade Group Inc.509593/10/2020 9:49:49 PM2019796437b0-e279-4298-a42a-ec1e8a60203b5854TAAD LLP753854WeTrade Group Inc.17849700585400001Yu Haur Wang0585400001True
Ando Holdings Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/49023/49023Ando Holdings Ltd.490231/30/2020 3:09:26 PM2019beb6fcdf-adde-48cc-bb2a-13d77f0730425854TAAD LLP692029Ando Holdings Ltd.16636410585400001Yu Haur Wang0585400001True