Tianci International, Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/46342/46342Tianci International, Inc.4634210/14/2019 9:37:34 PM2018978a37fc-1f20-4224-b8e9-337ab3ed376c2851KCCW Accountancy Corp.664509Tianci International, Inc.1557798CIIT0285111111CHIHCHIANG WU0285111111True
Lazuriton Nano Biotechnology (U.S.A.) Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/45683/45683Lazuriton Nano Biotechnology (U.S.A.) Inc.456839/17/2019 11:59:26 AM20187a43672f-39ac-4af3-886a-f0cc7b145bc62851KCCW Accountancy Corp.640548Lazuriton Nano Biotechnology (U.S.A.) Inc.16661780285111111CHIHCHIANG WU0285111111True
Mycliks Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/43511/43511Mycliks Inc.435117/1/2019 3:58:46 PM20177771acd5-3153-482c-8d4e-7a901eebc66d2851KCCW Accountancy Corp.719697Mycliks Inc.17308230285111112Thomas Chang0285111112True
Monetiva Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/43029/43029Monetiva Inc.430296/21/2019 6:41:17 PM2017dd072b3b-b3a1-4766-bba6-ba9c96b1c1132851KCCW Accountancy Corp.711358Monetiva Inc.16813090285111112Thomas Chang0285111112True
Mars Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/43004/43004Mars Trail Acquisition Corp430046/20/2019 10:18:12 PM2018e5b407f1-dc67-48c1-bcca-16d2456b1cbc2851KCCW Accountancy Corp.714227Mars Trail Acquisition Corp17437200285111112Thomas Chang0285111112True
Jupiter Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/42999/42999Jupiter Trail Acquisition Corp429996/20/2019 10:15:55 PM2018bb9201a7-bf9d-40d3-a549-72d40a84894c2851KCCW Accountancy Corp.714228Jupiter Trail Acquisition Corp17437210285111112Thomas Chang0285111112True
Universe Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/43003/43003Universe Trail Acquisition Corp430036/20/2019 10:13:11 PM20182cc7824b-986b-40a5-8f5d-925597caa8632851KCCW Accountancy Corp.714221Universe Trail Acquisition Corp17437130285111112Thomas Chang0285111112True
Solar Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/43002/43002Solar Trail Acquisition Corp430026/20/2019 10:09:48 PM201874c6b21f-908f-42a1-aafc-2b0616ee34392851KCCW Accountancy Corp.714222Solar Trail Acquisition Corp17437150285111112Thomas Chang0285111112True
Saturn Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/43001/43001Saturn Trail Acquisition Corp430016/20/2019 10:07:03 PM20180d0b453e-47d9-4bb3-adea-c8f241cd43132851KCCW Accountancy Corp.714223Saturn Trail Acquisition Corp17437160285111112Thomas Chang0285111112True
Pluto Trail Acquisition Corphttps://pcaobus.org/form-ap-filings/43000/43000Pluto Trail Acquisition Corp430006/20/2019 10:04:22 PM201878ccee7e-4da7-4bc5-87bd-70f7bd2b04e32851KCCW Accountancy Corp.714224Pluto Trail Acquisition Corp17437170285111112Thomas Chang0285111112True