UTXO Acquisition Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/49059/49059UTXO Acquisition Inc.490592/3/2020 3:28:24 PM201952d2cd64-da9b-4924-a510-b8673bc63de35395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP768850UTXO Acquisition Inc.1793081UTXOU; 0073B0539500105Cindy Yu0539500105True
Newborn Acquisition Corporationhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/48424/48424Newborn Acquisition Corporation484241/10/2020 11:30:34 AM2019ebd6ebd8-3df7-403f-a401-112f9ebde3c45395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP767069Newborn Acquisition Corporation1780262NBACU0539500105Cindy Yu0539500105True
ChinaCache International Holdings Ltd.https://pcaobus.org/form-ap-filings/47822/47822ChinaCache International Holdings Ltd.4782212/19/2019 11:36:14 AM2018d49c3669-2710-453b-b65b-47cf0aadd59a5395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP484573ChinaCache International Holdings Ltd.1498576CCIHY0539500102Charles (Yi) Yin0539500102True
LOHA CO. LTD.https://pcaobus.org/form-ap-filings/47570/47570LOHA CO. LTD.4757012/12/2019 6:06:45 PM20185673222d-1dd9-4326-8c88-6364e6da54a25395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP764697LOHA CO. LTD.17858803336B0539500103Rong Liu0539500103True
Zhongchao Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/47396/47396Zhongchao Inc.4739612/4/2019 4:56:02 PM2018c468218a-d7f4-4d16-b3a2-edfb1fa1183b5395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP763405Zhongchao Inc.1785566ZCMD0539500103Rong Liu0539500103True
Puyi Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/46675/46675Puyi Inc.4667510/30/2019 10:20:15 AM2019a4df2358-c48a-48f4-a142-935099d638955395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP733199Puyi Inc.1750264PUYI0539500102Charles (Yi) Yin0539500102True
Hailiang Education Group Inc.https://pcaobus.org/form-ap-filings/46446/46446Hailiang Education Group Inc.4644610/18/2019 4:55:29 PM20189d0f136b-8592-4b85-89b8-d12a1a8de3c25395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP577976Hailiang Education Group Inc.1596964HLG0539500102Charles (Yi) Yin0539500102True
CORNERSTONE MANAGEMENT, INC.https://pcaobus.org/form-ap-filings/45524/45524CORNERSTONE MANAGEMENT, INC.455249/10/2019 6:32:28 PM201917a5d0f3-6f83-4b09-9f1a-550b5f02d0545395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP712491CORNERSTONE MANAGEMENT, INC.1731899CSCA0539500103Rong Liu0539500103True
Indonesia Energy Corp Ltdhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/44943/44943Indonesia Energy Corp Ltd449438/7/2019 6:13:11 PM2018f63432d9-a7b3-43b7-82b4-51030ba747ad5395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP752680Indonesia Energy Corp Ltd1757840INDO0539500103Rong Liu0539500103True
Jinxuan Coking Coal Limitedhttps://pcaobus.org/form-ap-filings/42992/42992Jinxuan Coking Coal Limited429926/20/2019 5:46:55 PM20185bcfe1ff-2cd7-427e-a093-4a3c64a564f25395Marcum Bernstein & Pinchuk LLP699772Jinxuan Coking Coal Limited17151940539500105Cindy Yu0539500105True